Entries by dunglee

Knowledge Graph là gì? ảnh hưởng tới gì tới SEO và 4 cách tối ưu khả năng hiển thị trên Google với Sơ đồ tri thức

Knowledge Graph được trình bày trong một khu vực dành riêng trong SERPs với kết quả từ nhiều nguồn khác nhau được phân phối bằng đồ họa.Mục tiêu là giúp người dùng tìm thấy thông tin họ muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với bố cục đơn giản, vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm và thuật toán tiên tiến.